• E: info@bregugroup.al
  • t: +355 67 60 40 733
  • Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3
  • Kati II, D.11, Tiranë, Shqipëri

Përgjegjësia Sociale

Bregu sh.a është e angazhuar të promovojë vlerat më të larta sociale dhe të kujdeset për komunitetin dhe mjedisin. Ne besojmë se rritja e biznesit duhet të shoqërohet me një zhvillim paralel të komunitetit dhe kulturës sociale kudo që operon. Prandaj, ne gjithmonë vlerësojmë dhe angazhohemi ne politikat sociale dhe mjedisore.
Ne synojmë të sigurohemi që aktivitetet tona të biznesit të jene një investim qe ndikon në përmirësimin e kushteve sociale të punësimit, infrastrukturës mjedisore, dhe kulturës në komunitetet ku veprojmë.
Bregu sh.a nuk kufizohet në sigurimin e vendeve të punës për komunitetet lokale në të cilat operon por përpiqet të kete një ndikim pozitiv në familjet e te punesuarve.

Shtyllat tona kryesore në programet sociale janë:
● Kujdesi ndaj mjedisit
● Investimet ne mbrojtjen e kulturës