• E: info@bregugroup.al
  • t: +355 67 60 40 733
  • Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3
  • Kati II, D.11, Tiranë, Shqipëri

Shërbimet tona

Cilësi maksimale në implementimin e produktit final dhe standarte të niveleve Europiane për klientët tanë. Partneritet të besueshëm, etikë dhe profesionalizëm në marrëdhëniet me bashkëpunëtorët tanë dhe komunitetet lokale.

Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Projektim Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Projektim

Projektim

Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Ndërtim Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Ndërtim

Ndërtim

Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Rikonstruksion Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Rikonstruksion

Rikonstruksion

Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Zhvillim biznesi Bregu sha,Bregu group,Sherbime,Zhvillim biznesi

Zhvillim biznesi

Shoqëria “Bregu” sh.a ka një eksperiencë shumëvjecare në ndërtimet civile, industriale, turistike, bujqësore, restaurime, ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve, ujësjellesave dhe veprave të artit. Shoqëria “Bregu” sh.a zotëron nje konglomerat burimesh qe diversifikojne nga njeri tjetri ne termat e burimeve njerëzore, pajisjeve teknologjike të projektimit dhe burimet fizibël të standarteve të larta, të cilat te integruara me eksperiencën e gjatë ne treg, përbëjnë nje avantazh krahasues të shoqërisë në realizimin e projekteve në kohë, cilësi dhe brenda buxhetit.

Të përzgjedhur vazhdimisht nga Bashkimi Europian si një shoqëri e besueshme dhe etike për përmbushjen e projekteve të avancuara, shoqëria “Bregu sh.a” fokusohet në zhvillimin e qëndrueshëm të biznesit dhe integrimin me metodat më bashkëkohore të ndertimit.

Certifikimet tona

  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,ISO 50001
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,ISO 27001
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,BS PAS 99
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,OHSAS 18001
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,ISO 3834-4
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,ISO 14001
  • Bregu sha,Bregu group,certifikime,ICDQ