• E: info@bregugroup.al
 • t: +355 67 60 40 733
 • Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3
 • Kati II, D.11, Tiranë, Shqipëri
 • RCF Skopje

  Punimet e ndërtimit për ‘’Qendrën e re të Pritjes për Refugjatët’’ në Shkup
  Autoriteti Kontraktues: Komisioni Evropian në emër dhe për llogari të Republikës së Maqedonisë së Veriut
  Bregu sh.a përzgjidhet sërish nga Bashkimi Evropian për implementimin e projekteve ndërkombëtare të rëndësisë së veçantë! Pas projekteve strategjike në Mal të Zi, ‘’Bregu sh.a’’ ka nënshkruar kontratën për ndërtimin e ‘’Qendrës së pritjes së Refugjatëve’’ në Shkup të Maqedonisë së Veriut!
  Kontrata e punimeve përfshin por nuk është e kufizuar vetëm në ndërtimin e Qendrës së Re Pritjes për Refugjatët, e pajisur me kontroll elektronik të hyrjes, dyerve speciale të papërshkueshme nga zjarri, alarmet dhe fikëset e zjarrit, supervizimin me anë të kamerave, dritaret e mbrojtura, sistemin e duhur të ventilimit, si dhe fasilitete të tjera. Godina e re do të sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për pritjen dhe akomodimin e të huajve, duke lejuar kështu zbatimin e duhur të të gjitha procedurave operative dhe sistemeve të kontrollit në përputhje me standartet evropiane. Akses për njerezit me aftësi të kufizuar në godinë sigurohet nga rampat dhe ashensorët.

  {phocamaps view=map|id=4}